کالیبراسیون گشتاور

این آزمایشگاه در کل گستره کاری اش با بهترین توان و عدم قطعیت اندازه گیری بر اساس استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ اعتباردهی شده است. تجهیزات ذیل بر اساس گستره اعتباردهی شده ی آزمایشگاه کالیبره، تنظیم و تعمیر می شوند:

  • آچار ترک عقربه‏ ای یا آنالوگ (انعطافی، پیچشی، پیچ گوشتی و …)
  • آچار ترک با نشان‏ دهنده ‏های دیجیتال
  • آچار ترک با تنظیم ثابت
  • انواع کالیبراتورهای گشتاورسنجی یا ترک تسترها
  • انواع ترنسدیوسرهای گشتاور

 

j