مرکز تعمیرات

شرکت سنجشگران نیرو انرژی در راستای ارایه خدمات بهتر و دقیق‏ تر به مشتریان خود اقدام به راه اندازی واحد تعمیرات دستگاه‏ های اندازه گیری و کالیبراسیون نموده است. در این واحد کلیه دستگاه های اندازه گیری حوزه الکتریک، دما، فشار و نیرو و گشتارو تعمیر می شوند. این دستگاه ها پس از تعمیر به کمک استانداردهای مرجع آزمایشگاه تنظیم و کالیبره می‏ شوند تا صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل گردد. همچنین در این شرکت امکان تعمیر و سرویس و بهینه سازی دستگاه های قدیمی نیز وجود دارد.