logo

تلفن تماس : 88313919،20-021

فکس : 88826109-021

Sanjeshgaran@gmail.com

تعمیرات

مرکز تعمیرات

شرکت سنجشگران نیرو انرژی در راستای ارایه خدمات بهتر و دقیق‏تر به مشتریان خود اقدام به راه اندازی واحد تعمیرات دستگاه‏های اندازه گیری و کالیبراسیون نموده است. در این واحد کلیه دستگاه های اندازه گیری حوزه الکتریک، دما، فشار و نیرو و گشتارو تعمیر می شوند. این دستگاه ها پس از تعمیر به کمک استانداردهای مرجع آزمایشگاه تنظیم و کالیبره می‏شوند تا صحت عملکرد آن ها اطمینان حاصل گردد. همچنین در این شرکت امکان تعمیر و سرویس و بهینه سازی دستگاه های قدیمی نیز وجود دارد.