ترازوی فشار

  1. خانه
  2. کالیبراسیون
  3. ترازوی فشار

ترازوی فشار یا کالیبراتور فشار با بار مرده (Dead Weight Tester) وسیله ایست به عنوان مرجع فشار جهت چک کردن دقت و صحت قرائت از یک فشار سنج .

روش اندازه گیری در ترازوی فشار این تجهیز ، استفاده از وزنه های قابل ردیابی برای اعمال فشار به یک سیال است.

تستر وزن مرده (DWT) یک روش استاندارد کالیبراسیون است که با استفاده از یک سیلندر پیستونی با بار قرار داده شده

بر روی آن باعث ایحاد تعادل با فشار اعمال شده زیر پیستون می گردد .

مراجع اولیه اندازه گیری و کالیبراسیون فشار هستند که از قانون فشار یعنی

رابطه وزن بر سطح مقطع برای اندازه گیری فشار استفاده می کنند.

در حالت سنتی وزنه هایی با جرم مشخص در محلی با شتاب گرانش معین بر روی پیستون ترازوی فشار

باسطح مقطع معین قرار گرفته و از تقسیم وزن بر سطح مقطع فشار تولیدی محاسبه می گردد.

در نسل جدید با ایجاد فشار ، این فشار بر سیلندر و پیستون با مقطع مشخص وارد شده

و یک لودسل فوق دقیق نیروی تولیدی را اندازه گیری و مقدار فشار توسط یک پردازنده محاسبه ونمایش داده می شود.

باتوجه به حذف وزنه ها نیاز به معین بودندشتاب گرانش محلی رفع می گردد.

این ترازوهای فشار در حال حاضر تا رده درستی 0.003% ودر دو مد مطلق و نسبی تولید می گردند.

با توجه به استفاده از پردازنده و الکترونیکی بودن کلیه محاسبات و تصحیحات توسط پردازنده انجام می گیرد.

از ترازوی فشار به عنوان استاندارد مرجع نیز یاد می شود به این معنی که فشار اندازه گیری شده

توسط آن به روش مستقیم بوده و محاسبه فشار مطابق با فرمولP= F/A صورت می پذیرد ،

جرم وزنه ها ، سطح مقطع پیستون ، شتاب گرانش ، فشار اتمسفر و سایر مواردی که در اندازه گیری دقیق فشار دخیل هستند

در این روش تاثیر گذار بوده و شما را به یک مقدار مرجع واقعی با عدم قطعیت بسیار کوچک نزدیک می کنند .

معمولا ددویت تستر در آزمایشگاه های کالیبراسیون برای کالیبره کردن

استاندارد های ثانویه مثل تست گیج و کالیبراتور های الکترونیک کاربرد دارد.

برای کالیبره کردن گیج های فشار از دستگاه ( DEAD WEIGHT TESTER) استفاده می شود.

کالیبراتور های فشار:

ترازوی فشار – کالیبراتور فشار با بار مرده (DWT)
انواع کالیبراتور های دیجیتال
هند پمپ و تست گیج های مرجع
کنترلر های دقیق فشار

ویژگی های محصول:

فشار 0 تا 60 بار
جنس بدنه استنلس استیل

فهرست