تاریخچه شرکت

  1. خانه
  2. تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت سنجشگران نیرو انرژی

پس از گذشت سه دهه تلاش مستمر و بی‏ وقفه در عرصه سازندگی کشور و تجربه اندوزی در تهیه، نصب، راه اندازی و اتوماسیون تاسیسات برقی و ابزار دقیق در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع خودروسازی، اعضاء هیئت مدیره دو شرکت ایجاد نیرو و انرژی پیمان به همراه جمعی از فروشندگان صنعتی مرتبط، شرکت سنجشگران نیرو انرژی (سنا) را درتاریخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ تحت شماره ۳۳۲۷۷۴ به ثبت رسانیدند.

فهرست