تواناییهای شرکت

  1. خانه
  2. تواناییهای شرکت

توانایی های شرکت

  • ‏ کالیبراسیون، نصب و تعمیر تجهیزات مختلف دمایی، الکتریکی و الکترونیکی، فشاری و ابعادی
  • اعزام تیم‏های کارشناسی به محل کارخانجات و صنایع برای اجرای عملیات کالیبراسیون و تست
  • برگزاری دوره ‏های آموزشی کالیبراسیون تجهیزات اندازه‏ گیری در زمینه کمیت‏ های مختلف با بهره‏ گیری از بهترین کارشناسان این حوزه
  • مشاوره در ارتباط با نحوه تجهیز آزمایشگاه و استقرار استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵
  • فروش تجهیزات کنترل و ابزار دقیق به همراه گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات اندازه‏ گیری در زمینه کمیت‏ های مختلف
فهرست