کالیبراسیون ترازوی فشار

  1. خانه
  2. کالیبراسیون
  3. کالیبراسیون ترازوی فشار

کالیبراسیون ترازوی فشار : روش اندازه گیری در این تجهیز ، استفاده از وزنه های قابل ردیابی برای اعمال فشار به یک سیال است.تستر وزن مرده (DWT) یک روش استاندارد کالیبراسیون است که با استفاده از یک سیلندر پیستونی با بار قرار داده شده بر روی آن باعث ایجاد تعادل با فشار اعمال شده زیر پیستون می گردد .

ترازوی فشار یا کالیبراتور فشار با بار مرده(Dead Weight Tester)وسیله ایست به عنوان کالیبراسیون ترازوی فشار مرجع فشار جهت چک کردن دقت و صحت قرائت از یک فشار سنج .

از ترازوی فشار به عنوان استاندارد مرجع نیز یاد می شود به این معنی که فشار اندازه گیری شده

توسط آن به روش مستقیم بوده و محاسبه فشار مطابق با فرمولP= F/Aصورت می پذیرد ،

جرم وزنه ها ، سطح مقطع پیستون ، شتاب گرانش ، فشار اتمسفر و سایر مواردی که در اندازه گیری دقیق فشار

دخیل هستند در این روش تاثیر گذار بوده و شما را به یک مقدار مرجع واقعی نزدیک می کنند.

کالیبراسیون ترازوی فشار ددویت تستر به روش شناوری :

کالیبراسیون ددویت تستر شامل انتقال فشار از سطح موثر یک پیستون مرجع بر اساس تکنیک های

متقابل شناوری فشار(cross floating method ) به ترازوی فشار تحت کالیبره می باشد .

برای استفاده از این روش، مرجع و تحت تست در یک سطح جهت انتقال فشار به هم متصل می شوند.

با این روش اختلاف فشار بین آن ها تا زمانیکه یک تعادل فشار بین دو مولفه

در سطوح مرجع هر دو تجهیز تحت آزمون و مرجع واحد به دست آید مانیتور می شود .

در طول آزمون وزنهای شناور بر روی پیستون و سیلندر تعویض می شوند تا به کاهش عدم قطعیت اندازه گیری منجر شود .

استاندارد مرجع کالیبراسیون ترازوی فشار :

در آزمایشگاه های مختلف تجهیزات متفاوتی با درجات مختلفی از عدم قطعیت

اندازه گیری به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می گیرند.

در آزمایشگاه کالیبراسیون فشار گرایمری سنجش گستر کاوه این تجهیزات شامل :

ترازوی فشار پنوماتیک تا رنج 27 بار و عدم قطعیت 0.006 %rdg

و هیدرولیک تا فشار 1200 بار با عدم قطعیت 0.006 % rdg می باشد

و به این لحاظ دارای مراجع اولیه فشار با بالاترین توان اندازه گیری می باشد

کالیبراسیون ترازوی فشار یک فرآیند مهم در علم متروبولوژی (علم اندازه‌گیری و اندازه‌گیری دقیق) است که برای اطمینان از دقت و صحت اندازه‌گیری‌های ترازوی فشار انجام می‌شود.

ترازوهای فشار از نوع ورقی، کف‌تراز، دیافراگمی یا دیگر انواع ترازوها استفاده می‌شوند و به کمک آنها فشارها را اندازه‌گیری می‌کنند.

کالیبراسیون ترازوی فشار به معنای تنظیم ترازو به نحوی است که نشانگر مقدار واقعی فشار با دقت و صحت بالا را نمایش دهد.

این فرآیند شامل مراحل زیر می‌شود:

تعیین نقطه‌های کالیبراسیون: ابتدا نقاطی برای کالیبراسیون تعیین می‌شوند. این نقاط باید از دامنه فشار مورد اندازه‌گیری ترازو باشند.

معمولاً این نقاط شامل فشارهای معروف یا ایستگاه‌های کنترلی هستند.

اعمال فشار: برای هر نقطه کالیبراسیون، فشار معیاری به ترازو اعمال می‌شود.

اندازه‌گیری فشار: ترازو فشار را اندازه می‌گیرد و مقدار نشانگر توسط دستگاه کالیبراسیون (معمولاً یک استاندارد فشار) نیز ثبت می‌شود.

تطبیق نشانگر: اگر ترازو نشانگر فشار را با دقت نشان ندهد، تنظیمات ترازو تغییر داده می‌شوند تا نشانگر مقدار صحیح را نشان دهد.

این ممکن است شامل تنظیم فشار از طریق واحدهای کالیبراسیونی (معمولاً psi یا bar) یا تنظیم کنتراست نمایشگر باشد.

صدور گواهی کالیبراسیون: پس از انجام کالیبراسیون موفق، یک گواهی کالیبراسیون صادر می‌شود

که نشان می‌دهد ترازوی فشار به درستی کالیبره شده و توانایی اندازه‌گیری دقیق فشار را دارد.

کالیبراسیون ترازوی فشار بسیار مهم است زیرا دقت ترازو بر اساس کالیبراسیون تعیین می‌شود و اندازه‌گیری‌های نادرست می‌توانند

به تخریب محصولات یا خطرات برای ایمنی و ایمنی کارکنان منجر شوند.

علاوه بر کالیبراسیون اولیه، ترازوهای فشار به مرتب کالیبراسیون دوره‌ای نیز نیاز دارند.

در طول زمان و با استفاده مداوم، دقت ترازو ممکن است کاهش یابد.

بنابراین، تکرار کالیبراسیون با فواصل زمانی مشخص (معمولاً به صورت سالانه یا بر اساس الزامات مشخص)

ضروری است تا اطمینان حاصل شود که ترازو همچنان به درستی عمل می‌کند.

در انجام کالیبراسیون ترازوی فشار، استانداردهای مرتبط با دقت و اندازه‌گیری فشار، مثل استانداردهای ISO 17025 یا ASTM E74، باید رعایت شوند.

همچنین، تجهیزات کالیبراسیون باید نیز به دقت کالیبره شوند تا اعتماد به نتایج کالیبراسیون حاصل شود.

در نهایت، کالیبراسیون ترازوی فشار از اهمیت زیادی برخوردار است و باید توسط افراد ماهر و دارای تجربه انجام شود.

این فرآیند اساسی است به منظور تضمین دقت و صحت اندازه‌گیری‌های فشار و ایجاد اعتماد به نتایج حاصل شده.

مراحل انجام کالیبراسیون ترازوی فشار در روش شناوری :

1.سیلندر و پیستون ها تمیز شده و بر روی ستون آزمون نصب می گردند.

2.اعمال فشار به هر دو تجهیز تحت تست و مرجع به صورتی که هر دو پیستون

کالیبراسیون ترازوی فشار در موقعیت وسط محدوده شناور عمودی قرار گیرند

3. چرخش هر دو پیستون چرخش در حدود30 RPM

4. اختلاف فشار بین مرجع و تحت تست مانیتور گردد.

5. استفاده از وزنه های کوچک برای ایجاد تعادل فشار به طرف مقابل.

6. مراحل 2-5 برای هر فشار آزمون مورد نیاز تکرار می شود.

7. سطح موثر از پیستون و سیلندر تحت تست با استفاده از معادله زیر

و با استفاده از یک برنامه کامپیوتری اختصاصی برای این کار تعیین می شود.

فهرست