کالیبراسیون ددویت

  1. خانه
  2. کالیبراسیون
  3. کالیبراسیون ددویت

کالیبراسیون ددویت :کالیبراتور فشار با بار مرده (Dead Weight Tester) وسیله ایست به عنوان مرجع فشار جهت چک کردن دقت و صحت قرائت از یک فشار سنج . روش اندازه گیری در این تجهیز ، استفاده از وزنه های قابل ردیابی برای اعمال فشار به یک سیال است.

تستر وزن مرده (DWT) یک روش استاندارد کالیبراسیون ددویت است که با استفاده از یک سیلندر پیستونی با بار قرار داده شده بر روی آن باعث ایحاد تعادل با فشار اعمال شده زیر پیستون می گردد .

از کالیبراتور فشار به عنوان استاندارد مرجع نیز یاد می شود به این معنی که فشار اندازه گیری شده

توسط آن به روش مستقیم بوده و محاسبه فشار مطابق با فرمول P= F/A صورت می پذیرد ،

جرم وزنه ها ، سطح مقطع پیستون ، شتاب گرانش ، فشار اتمسفر و سایر مواردی که در اندازه گیری دقیق فشار دخیل هستند

در این روش تاثیر گذار بوده و شما را به یک مقدار مرجع واقعی با عدم قطعیت بسیار کوچک نزدیک می کنند.

کالیبراسیون ددویت تستر به روش شناوری :

کالیبراسیون ددویت تستر شامل انتقال فشار از سطح موثر یک پیستون مرجع بر اساس

تکنیک های متقابل شناوری فشار(cross floating method ) به ترازوی فشار تحت کالیبره می باشد .

برای استفاده از این روش، مرجع و تحت تست در یک سطح جهت انتقال فشار به هم متصل می شوند.

این روش اختلاف فشار بین آن ها تا زمانیکه یک تعادل فشار بین دو مولفه

با سطوح مرجع هر دو تجهیز تحت آزمون و مرجع واحد به دست آید مانیتور می شود .

در طول آزمون وزنهای شناور بر روی پیستون و سیلندر تعویض می شوند تا به کاهش عدم قطعیت اندازه گیری منجر شود .

استاندارد مرجع کالیبراسیون :

در آزمایشگاه های مختلف تجهیزات متفاوتی با درجات مختلفی

از عدم قطعیت اندازه گیری به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می گیرند.

در آزمایشگاه کالیبراسیون فشار گرایمری سنجش گستر کاوه این تجهیزات شامل :

ترازوی فشار پنوماتیک تا رنج 27 بار و عدم قطعیت 0.006 %rdg و هیدرولیک تا فشار 1200 بار با

عدم قطعیت 0.006 % rdg می باشد و به این لحاظ دارای مراجع اولیه فشار با بالاترین توان اندازه گیری می باشد

کالیبراسیون ددویت
کالیبراسیون ددویت

مراحل انجام کالیبراسیون ددویت در روش شناوری :

1.سیلندر و پیستون ها تمیز شده و بر روی ستون آزمون نصب می گردند.

2.اعمال فشار به هر دو تجهیز تحت تست و مرجع به صورتی که

هر دو پیستون در موقعیت وسط محدوده شناور عمودی قرار گیرند

3. چرخش هر دو پیستون چرخش در حدود30 RPM

4. اختلاف فشار بین مرجع و تحت تست مانیتور کالیبراسیون ددویت گردد.

5. استفاده از وزنه های کوچک برای ایجاد تعادل فشار به طرف مقابل.

6. مراحل 2-5 برای هر فشار آزمون مورد نیاز تکرار می شود.

7. سطح موثر از پیستون و سیلندر تحت تست با استفاده از معادله زیر و

با استفاده از یک برنامه کامپیوتری اختصاصی برای این کار تعیین می شود.

در نسل جدید با ایجاد فشار ، این فشار بر سیلندر و پیستون با مقطع مشخص وارد شده

و یک لودسل فوق دقیق نیروی تولیدی را اندازه گیری و مقدار فشار توسط یک پردازنده محاسبه ونمایش داده می شود.

باتوجه به حذف وزنه ها نیاز به معین بودندشتاب گرانش محلی رفع می گردد.

معمولا ددویت تستر در آزمایشگاه های کالیبراسیون ددویت برای کالیبره کردن

استاندارد های ثانویه مثل تست گیج و کالیبراتور های الکترونیک کاربرد دارد.

برای کالیبره کردن گیج های فشار از دستگاه کالیبراتور فشار ددویت تستر برند بودن برگ

(BUDENGERG 580 SERIES DEAD WEIGHT TESTER) استفاده می شود

که متشکل از پیستون و Hand wheel، مخزن روغن، پایه وزنه معیار، ستون اتصال گیج

و دو شیر A برای اعمال فشار تا ۱۴۰bar و شیر B برای فشار بیشتر از ۱۴۰bar است.

ویژگی های محصول:

فشار 0 تا 700 بار
جنس بدنه استنلس استیل

ددویت یا دویتمتر یک ابزار اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری و نمایش دما به کار می‌رود.

کالیبراسیون ددویت به معنای تنظیم و اعتبارسنجی دقت این ابزارها است.

در واقع، هدف اصلی کالیبراسیون ددویت، تضمین این است که داده‌های نمایش داده شده توسط دویتمتر دقیق و مطابق با مقادیر دمای واقعی باشند.

مراحل کالیبراسیون ددویت عبارتند از:

استفاده از منبع دما معیاری: برای کالیبراسیون دقیق دویتمتر، یک منبع دما با دقت معلوم به عنوان معیار انتخاب می‌شود.

این منبع ممکن است یک دمای ثابت (مثل آب یخ) یا یک دمای متغیر (مثل یک دماپنج) باشد.

تنظیم مقدار دقیق دستگاه: با استفاده از منبع دما معیاری، دویتمتر به گونه‌ای تنظیم می‌شود که دمای نمایش داده شده با دمای معیاری هماهنگ باشد.

این ممکن است شامل تنظیم دقیق مقدارهای اندازه‌گیری شده باشد.

بررسی صحت: پس از تنظیمات، دقت دویتمتر با مقادیر معیاری مقایسه می‌شود. این مرحله شامل بررسی دقت در دامنه مقادیر دما و مقایسه با مقدارهای معیاری است.

تصحیح و تنظیمات دقیق‌تر: در صورت لزوم، تنظیمات اضافی جهت بهبود دقت دویتمتر انجام می‌شود. این شامل تصحیح اشکالات و تعیین پارامترهای تنظیمات دقیق‌تر می‌شود.

ثبت اطلاعات کالیبراسیون: جزئیات مربوط به کالیبراسیون، از جمله تاریخ، مقادیر تنظیم شده، و نتایج آزمایش‌ها،

باید به دقت ثبت و نگهداری شوند تا در صورت نیاز برای ارجاع و بررسی آینده قابل دسترس باشند.

این فرآیند کالیبراسیون ددویت مطمئن می‌شود که اطلاعات نمایش داده شده توسط دویتمتر دقیق و قابل اعتماد باشد و در اندازه‌گیری‌های دما به صورت دقیق عمل کند.

فهرست