کالیبراسیون های ولتاژ

  1. خانه
  2. کالیبراسیون
  3. کالیبراسیون های ولتاژ

کالیبراسیون های ولتاژ : در آزمایشگاه کالیبراسیون الکتریک بر اساس دامنه کاری گواهینامه تایید صلاحیت و استانداردهای ملی و بین المللی تولید و اندازه گیری جریان و ولتاژ AC,DC، مقاومت، دور، زمان، صوت، انحراف فاز، ظرفیت خازنی، اندوکتانس، توان AC,DC، اسیلوسکوپ و شبیه ساز سنسورهای دمایی توسط کارشناسان مجرب و آموزش دیده کالیبره و اندازه گیری می گردد.

كاليبراسيون كميتهاي الكتريكي مانند کالیبراسیون های ولتاژ مستقيم و كاليبراسيون ولتاژ متناوب ، كاليبراسيون جريان مستقيم و كاليبراسيون جریان متناوب ، كاليبراسيون مقاومت الكتريكي ، كاليبراسيون فركانس و…

در برگيرنده كاليبراسيون وسائل اندازه گيري الكتريكي مثل كاليبراسيون مولتي متر ديجيتال و آنالوگ ،

نشاندهنده هاي ولتاژ ، جريان و فركانس ، كاليبراسيون آمپرمتر چنگكي، كاليبراسيون اسيلوسكوپ ،…

و همچنين وسائل توليد كننده كميتهاي الكتريكي مانند مولد هاي فركانس و شكل موج ، شبيه سازهاي ابزاردقيق ،… ميباشد.

مشابه ساير کالیبراسیون های ولتاژ ، نتيجه اندازه گيري (اصطلاحأ كميت خروجي سيستم كاليبراسيون)

و عدم قطعيت گسترده آن متأثر از عوامل مختلفي (اصطلاحأ كميتهاي ورودي) است .

هر يك از اين عوامل تأثير گذار، سهم عدم قطعيت استاندارد خودرا برروي عدم قطعيت گسترده نتيجه اندازه گيري دارند.

بنابراين شناسائي اين عوامل و بدنبال آن نحوه ارزيابي عدم قطعيت استاندارد آنها باتوجه به توزيع آماري

كه از آن تبعيت ميكنند و نحوه تركيب اين عدم قطعيتها با توجه به مدل رياضي متصور

براي سيستم كالبيراسيون (مانند قانون انتشار عدم قطعيتها) از اهميت بالائي برخوردار است.

كاليبراسيون الکتریک:
برخی عوامل تأثير گذار (كميتهاي ورودي ) در کالیبراسیون تجهیزات الکتریکی ( اندازه گيري و توليد) عبارتند از:

پايداري و تغيير مشخصات با زمان (رانش) تجهيزات مرجع واستانداردهاي کاري کالیبراسیون های ولتاژ الکتریک

مشخصات فني و عملکرد تمامي تجهيزات اندازه گيري به مرور زمان تغيير ميکند(Drift )

و اين تغيير در تجهيزات الکتريکي بگونه اي است که بطور مداوم به عدم قطعيت آنها افزوده مي شود ،

بهمين دليل اغلب سازندگان در مشخصات فني تجهيزات مرجع و استانداردهاي کاري ،

درستي آنها را در طول ۳ ماه ، ۶ ماه و يکساله ارائه مي کنند.

مشخصات فني دستگاههاي غيرفعال مانند مقاومتهاي استاندارد يا تضعيف کننده هاي قوي

فرکانسهاي راديوئي(RF) و مايکروويو، با گذر زمان تغييرات کمي مي کنند.

ميزان رانش آنها بايستي براساس مقادير حاصل از کالیبراسیون های ولتاژ قبلي ارزيابي شود

و چون نمي توان رانش را خطي فرض کرد، بايستي داده ها را در فاصله بين دوکاليبراسيون بصورت نمودارکنترلي رسم

و از روي منحني بدست آمده اثر آن را درطول زمان ارزيابي کرد.

برمبناي نتايج نمودار کنترلي علاوه بر ميزان رانش ، عدم پايداري ناشي از عوامل تصادفي و درستي مورد انتظار

از يک وسيله اندازه گيري وپريود کاليبراسيون آن را مي توان تعيين کرد.

در مورد دستگاههاي الکترونيکي پيچيده و دستگاههاي فعال ، امکان ارزيابي به روش دستگاههاي غيرفعال ممکن نيست ،

زيرا تغيير در عملکرد آنها در فواصل زماني طولاني مدت ، طبيعتي تصادفي دارد و پيش بيني آن مشکل است .

براي قضاوت در مورد اينکه آيا اينگونه استانداردها تطابق با مشخصات خود را حفظ کرده اند يا نه، بهترين روش ،

کنترل اين تجهيزات در مقابل استانداردهاي غيرفعال است . غالباً در فرآيند کالیبراسیون های ولتاژ اين دستگاهها،

لازمست ابتدا بر روي آنها تنظيم انجام گيرد و پس ازآن کاليبره شوند.

کالیبراسیون ولتاژ یک فرآیند اساسی در علم اندازه‌گیری و متروبولوژی است که برای تضمین دقت و صحت اندازه‌گیری ولتاژ (واحد اندازه‌گیری پتانسیل الکتریکی) انجام می‌شود.

اندازه‌گیری ولتاژ در بسیاری از صنایع و کاربردها مانند الکترونیک، برق، خودروسازی، و تست و اندازه‌گیری علمی اهمیت دارد.

مراحل کالیبراسیون ولتاژ عبارت‌اند از:

تعیین استانداردها: در ابتدا، باید استانداردهایی تعیین شوند که به عنوان مقایسه‌ای برای اندازه‌گیری دقیق ولتاژ استفاده می‌شوند.

این استانداردها معمولاً دستگاه‌های متروی تخصصی هستند که از قبل کالیبره شده‌اند و دقیقی معتبر دارند.

آماده‌سازی دستگاه کالیبراسیون: دستگاه کالیبراسیون باید آماده شود و به ولتاژهای مشخصی که به عنوان نقاط کالیبراسیون انتخاب شده‌اند، تنظیم شود.

اندازه‌گیری ولتاژ: ولتاژ به وسیله دستگاه کالیبراسیون اندازه‌گیری می‌شود.

این مرحله شامل تنظیم دقیق ولتاژ بر اساس نقاط کالیبراسیون های ولتاژ استاندارد و مقایسه نتایج اندازه‌گیری با مقادیر استاندارد است.

تنظیم دستگاه اندازه‌گیری: اگر دستگاه اندازه‌گیری ولتاژ نشانگر مقادیر نادرست داشته باشد، باید تنظیمات آن تغییر داده شوند تا نشانگر مقادیر درست را نشان دهد.

گواهی کالیبراسیون: پس از انجام کالیبراسیون با موفقیت، یک گواهی کالیبراسیون صادر می‌شود که نتایج کالیبراسیون ولتاژ را تایید می‌کند.

این گواهی به عنوان مدرکی از دقت و صحت دستگاه اندازه‌گیری ولتاژ استفاده می‌شود.

کالیبراسیون ولتاژ بسیار مهم است چرا که ولتاژ در بسیاری از دستگاه‌ها و سیستم‌ها به عنوان یک پارامتر اساسی برای عملکرد صحیح آنها نقش دارد.

از این رو، انجام کالیبراسیون منظم و دقیق ولتاژ از اهمیت بسیاری برخوردار است و به حفظ دقت و قابلیت اطمینان دستگاه‌های اندازه‌گیری و ایمنی فرآیندها کمک می‌کند.

در علاوه به کالیبراسیون اولیه دستگاه‌های اندازه‌گیری ولتاژ، کالیبراسیون دوره‌ای نیز بسیار مهم است.

با گذر زمان و به علت عواملی مانند استفاده مداوم، شرایط محیطی تغییرکرده، یا اشکالات فنی، دقت دستگاه‌های اندازه‌گیری می‌تواند کاهش یابد.

بنابراین، تکرار کالیبراسیون با فواصل زمانی مشخص ضروری است تا اطمینان حاصل شود که دستگاه همچنان به درستی عمل می‌کند و نتایج اندازه‌گیری صحیحی ارائه می‌دهد.

تجهیزات کالیبراسیون برای انجام کالیبراسیون ولتاژ باید دقیق و کالیبره شده باشند.

این تجهیزات معمولاً شامل ژنراتورهای ولتاژ استاندارد، مولتی‌مترهای کالیبره شده، و تجهیزات مرتبط دیگر هستند.

همچنین، محیط کالیبراسیون نیز باید محیطی با دمای کنترل شده و شرایط مشخص باشد تا تاثیرات محیطی بر دقت کالیبراسیون کاهش یابند.

کالیبراسیون ولتاژ اهمیت زیادی در انواع مختلفی از دستگاه‌ها و تجهیزات الکترونیکی دارد، از ولتاژ‌مترهای کاربردی گرفته

تا تجهیزات پیچیده‌تری که در آزمایشگاه‌ها، تولید صنعتی، و سیستم‌های بزرگتر از سیستم‌های انرژی استفاده می‌شوند.

انجام کالیبراسیون منظم ولتاژ مطمئنی است که دقت و صحت اندازه‌گیری ولتاژ حفظ می‌شود و از این طریق اشکالات و مشکلات احتمالی به حداقل می‌رسد.

کاليبراسيون تجهيزات مرجع ويا استانداردهاي کاري کالیبراسیون الکتریک

عدم قطعيت نسبت داده شده به کاليبراسيون تجهيزات مرجع ويا استانداردهاي اندازه گيري

که در گواهي کاليبراسيون آن ثبت شده است و بايستي به عدم قطعيت استاندارد (انحراف استاندارد) تبديل شود.

با توجه به اطلاعات مندرج در گواهي کالیبراسیون های ولتاژ مانند ضريب پوشش ، سطح اطمينان ،

نوع توزيع آماري نتيجه اندازه گيري ، تعداد درجات آزادي مؤثر (براي توزيع آماري t )

و … ميتوان عدم قطعيت استاندارد اين عامل را براحتي برآورد كرد.

کالیبراسیون ولتاژ به عملیات تنظیم و تنظیم مقادیر ولتاژ اندازه‌گیری شده با یک دستگاه اندازه‌گیری گفته می‌شود تا انطباقی دقیق با مقادیر واقعی ولتاژ داشته باشد.

این فرآیند به منظور اطمینان از دقت و قابلیت اعتماد دستگاه‌های اندازه‌گیری انجام می‌شود.

برای انجام کالیبراسیون ولتاژ، معمولاً یک استاندارد ولتاژی بهره می‌برند که مقدار دقیق آن به طور قطعی معلوم است. دستگاه اندازه‌گیری ولتاژ به این استاندارد متصل می‌شود، و سپس تنظیمات آن تنظیم می‌شود تا خروجی دستگاه به مقدار استاندارد ولتاژ مطابقت داشته باشد.

در این فرآیند، می‌توان از تجهیزات اندازه‌گیری مختلف مانند مولتی‌مترها، آمپرمترها، و منابع ولتاژ استفاده کرد. کالیبراسیون ولتاژ بسیار مهم است، زیرا دستگاه‌های اندازه‌گیری به مرور زمان ممکن است دقت خود را از دست دهند و برای بسیاری از برنامه‌های اندازه‌گیری دقیق، اطمینان از دقت دستگاه ضروری است.

فهرست