کالیبراسیون گشتاور

  1. خانه
  2. کالیبراسیون
  3. کالیبراسیون گشتاور

کالیبراسیون گشتاور: این آزمایشگاه در کل گستره کاری اش با بهترین توان و عدم قطعیت اندازه گیری بر اساس استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ اعتباردهی شده است.

تجهیزات ذیل بر اساس گستره اعتباردهی شده ی آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور، تنظیم و تعمیر می شوند:

 

  • آچار ترک عقربه‏ ای یا آنالوگ (انعطافی، پیچشی، پیچ گوشتی و …)
  • آچار ترک با نشان‏ دهنده ‏های دیجیتال
  • آچار ترک با تنظیم ثابت
  • انواع کالیبراتورهای گشتاورسنجی یا ترک تسترها
  • انواع ترنسدیوسرهای گشتاور
j

به موارد زیر توجه فرمایید:
دستگاه ترکمتر پس از هر گونه تعمیرات یا تعویض قطعات نیازمند کالیبراسیون مجدد می باشد.
ترکمتر در صورت بروز ضربه یا سقوط نیازمند کالیبراسیون می باشد.
با توجه به تعداد دفعات استفاده از ترکمتر در فواصل زمانی یا کاری مشخص برای کالیبراسیون اقدام نمایید.
در اکثر موارد علت بروز صدمه و معیوب شدن بخش های مکانیکی ترکمتر کالیبره
نبودن آن می باشد و این مشکل باعث بروز خطاهای عمده در کار مصرف کننده خواهد شد.

آزمایشگاه کالیبراسیون گشـتاور سنجی در صنعت و بخصـوص در صنایع خودرو

و قطعات خودرو و در صنعت هوایی بسـیار مهم است. کالیبراسیون، نحوه استفاده و بکارگیری

و گسـتره کاری گشـتاور سنجها و آچارهای گشــتاور، در میزان خطای اندازه گیری و اندازه گیری درست اهمیت دارد.

در آزمایشگاه گشتاور برای کالیبراسیون از دو تجهیز مرجع )ترک تستر( در گستره 100 Nm و 1000 Nm

با عدم قطعیت % 0.1 و برای کاهش خطای انســــــانی از میز گشــــــتاور مناسب در این فرآیند استفاده میشود،

همچنین نوع و کلاس این تجهیزات در این آزمایشگاه مشخص و خطای اندازه گیری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

شرایط نگهداری ترکمترها:
ترکمتر را در دمای اتاق و دور از رطوبت و منبع گرما یا سرما نگهداری کنید.
به هیچ عنوان با ابزار دقیق ترکمتر کالیبراسیون گشتاور ضربه نزنید.
از ترکمتر به عنوان دسته بکس استفاده نکنید.
پس از استفاده از ترکمتر قفل دسته گردان را آزاد کرده و دسته را به حالت اولیه(خلاص)بازگردانید.
ترکمتر را درون جعبه مخصوص به خودش نگهداری کنید.
به صورت دوره ای در مراکز آزمایشگاهی مورد تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی برای انجام کالیبراسیــون اقدام فرمایید.

1-کالیبراسیون ترکمتر و ترنسیمتر و رنسدیوسر گشتاور
2-کالیبراسیون انواع ترک تستر و رئومتر
3-کالیبراسیون دستگاه های تست پیچش تا 1800 نیوتن متر

جهت ایجاد و اندازه‌گیری نیرو، آماده کالیبراسیون انواع تجهیزات نیرو سنجی تا ظرفیت 500 تن را مطابق موارد زیر دارد:

انواع لودسل فشاری و کششی
دستگاه های تست آزمون مواد کشش و فشار
گیج های نیرو سنج
کالیبراسیون بل پرور
اندازه گیری نیروی فنر
کالیبراسیون انواع ترکمترها و ترکت تسترها
کالیبراسیون انواع تنسایل در سه کمیت نیرو ، جابجایی و سرعت

 

فهرست